ساعات کار : شنبه تا چهار شنبه - 09:00-20:00

 

22643971-22642935

Insta: ajornama.pars
 

خیابان شریعتی، خیابان یخچال

ساختمان آبان، طبقه 5، واحد32

وبلاگ

شرایط استفاده از آجر نما | آجرنما پارس
دسته بندی آجرها | آجرنما پارس
آجر قزاقی یا آجرسنتی | آجرنما پارس
محاسبات ریاضی آجر چینی | آجرنما پارس
انواع آجر از لحاظ جنس آجر | آجرنما پارس
تکسچر آجر | آجرنما پارس
نحوه محاسبه تعداد آجر | آجرنما پارس
آجر چینی | آجرنما پارس
بندکشی در آجر کاری | آجرنما پارس