ساعات کار : شنبه تا چهار شنبه - 09:00-20:00

 

22643971-22642935

Insta: ajornama.pars
 

خیابان شریعتی، خیابان یخچال

ساختمان آبان، طبقه 5، واحد32

تیم ما

image

آجرنما نسوز قهوای

تیره

بیشتر ببینید

image

آجر نما نسوز شاموتی

بیشتر ببینید

image

آجرنما نسوز قرمز جیگری

بیشتر ببینید

image

آجرنما نسوز قرمز جیگری

بیشتر ببینید

image

آجرنما قزاقی ابلق 

بیشتر ببینید

image

آجر نما نسوز شاموتی

بیشتر ببینید

image

آجر نما نسوز قهوه ای و سوخته

بیشتر ببینید

اشتراک عضویت در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما