ساعات کار : شنبه تا چهار شنبه - 09:00-20:00

 

22643971-22642935

Insta: ajornama.pars
 

خیابان شریعتی، خیابان یخچال

ساختمان آبان، طبقه 5، واحد32

لیست قیمت ها

لطفا برای تایید نهایی قیمت ها تماس بگیرید

آجر پارس اطلاعات بیشتر تصاویر قیمت
آجر نسوز شاموتی کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر نسوز قهوه ای کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر نسوز مشکی کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر نسوز کف کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر نسوز ال کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر خشتی قزاقی قرمز کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر قزاقی پوست پیازی کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر قزاقی ابلق کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر قزاقی زرد کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر ختائی کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر ال سنتی کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر نما رستیک کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر نما ال کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر ده سوراخ کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر پلاک کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر کف کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید
آجر نسوز قرمز کلیک کنید کلیک کنید تماس بگیرید